2

Help! Gesoek: ‘n Koeëlvaste Baadjie vir my Tuisonderrig

Die artikel is geskryf deur Karin van Oostrum, uitvoerende bestuurder van die Pestalozzi Trust en veteraan tuisskool mamma!

Op die een of ander stadium kom dit alle tuisskoolma’s oor: jy begin wonder of jy nie miskien jou kinders verwaarloos nie. Gaan dit nie miskien oor ‘n jaar of drie of vyf blyk dat dit ‘n groot fout was om hulle te tuisskool nie, en teen daardie tyd het jy moontlik alreeds jou kinders se lewens vernietig?… 

Of dit gebeur dat ‘n familielid of ‘n vriendin jou die “guns” doen om jou by die Welsyn te rapporteer, soos met die ma gebeur het wat nou die dag die kantoor geskakel het. Sy is gespanne, bekommerd, onseker. ‘n Vriendin het kom kuier, maar die kuier loop toe ongelukkig uit op ‘n meningsverskil. Die uiteinde is dat die vriendin dreig om haar te “rapporteer” omdat sy tuisskool; want “haar kinders het soveel potensiaal, en nou hou sy hulle by die huis”.

“Rapporteer” kan enigiets beteken, maar beteken gewoonlik “aangee by die Welsyn”. Uit ons ondervinding loop 99. 99% van sulke dreigemente op niks uit nie, maar ‘n ma is nogtans bekommerd. As die Welsyn so ‘n saak gerapporteer kry, moet hulle dit opvolg en uitsorteer, en dit sal beteken dat sy ‘n besoek van die Welsyn te wagte kan wees.

Die vraag is: Is ek miskien regtig besig om my kinders tekort te doen? Verwaarloos ek my kind? Die term “kinderverwaarlosing” sluit in dat fisiese en/of emosionele en/of opvoedkundige hulpbronne doelbewus van ‘n kind weerhou word, in ‘n geval waar ‘n ouer of versorger in staat is om dit wel te kan verskaf. Ons sal in ‘n volgende uitgawe die mening van ‘n maatskaplike werker hieroor inwin, wat dit vir ons uit die Welsyn se oogpunt kan verduidelik.

Kom ons kyk na ‘n paar koeëlvaste lagies wat jy kan aantrek om jou tuisonderwys te beskerm.

(1) Bestee genoeg tyd met jou kind

Die eerste beskermende lagie wat jy kan aantrek, is om baie tyd met jou kind te bestee. Dit beteken dat julle genoeg tyd saam deurbring dat jy jou kind kan leer ken. Dit klink vanselfsprekend dat ‘n ouer haar kind ken, maar as ‘n kind ‘n tyd lank in die skool was, moet ma en kind mekaar baie keer eers weer van vooraf leer ken: jy moet jou kind, en jou kind moet jou leer ken. 

In Artikel 29 van die United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), wat Suid-Afrika op 16 Junie 1995 geratifiseer het, word onderwys soos volg beskryf: 

“The education of the child shall be directed to the development of the child’s personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential.”

Daar is baie kennis wat ‘n ouer instinktief van haar kind weet, net omdat jy ‘n ma of pa is. Maar dit verg daadwerklike aandag en moeite van ‘n ouer om soos die kind ouer word die kind se persoonlikheid, talente en geestelike en fisiese vermoëns te leer ken en beter te leer ken. Die volgende stap is dan om alles in jou vermoë te doen om elke kind se persoonlikheid, talente en geestelike en fisiese vermoëns ten volle te ontwikkel of te laat ontwikkel. Dit is ‘n voorreg om so intensief en intiem met elke kind te kan werk: ek kry eintlik ‘n onderwyser jammer wat met so ‘n groot taak gekonfronteer word vir al die kinders in sy klas.

(2) Weet jy of jou kind vorder?

Die Kinderwet (38 van 2005) sluit in sy definisie van “sorg” of “versorging” die volgende in:

“leidinggewing, rigtinggewing en versekering van die kind se opleiding en opvoeding, insluitende godsdienstige en kulturele opleiding en opvoeding, op ‘n wyse wat paslik is by die kind se ouderdom, volwassenheid en stadium van ontwikkeling.” 

Deur aan jou kind leiding en rigting te gee met sy/haar opleiding en opvoeding, en te verseker dat die kind dit wel ontvang, help jy jou kind om sy reg op onderwys uit te oefen: elke mens het volgens die Artikel 29 van die Grondwet die reg op basiese onderwys. 

As jy moet seker maak dat jou kind opgevoed en opgelei word, impliseer dit dat jy moet weet of jou kind vorder. Dit is iets anders as om te wonder of jou kind op standaard is. Dit kan ‘n mens slapelose nagte gee en eintlik hele jou lewe bederf as jy begin wonder of jou kind “op standaard” is. Die vraag is: Op watter standaard? Of: Op wie se standaard? Volgens navorsing en informele waarneming haal ‘n geweldige groot persentasie ouers hul kinders uit die skool en begin tuisskool omdat die standaard van onderwys in die publieke of privaatskool of mikroskool waar die kind was, nie na wense is nie. As jy vermoed jou kind “is agter”, moet jy jouself afvra: “Agter wie?”

Ek is sekerlik nie die enigste ma wat voor kliniekbesoeke met haar oudste spruit haar naels gekou het oor die ontwikkeling van haar kind nie: Het haar kop genoeg gegroei? Weeg sy nie te min of te veel nie? Wat as haar lengte nie op standaard is nie? Het sy genoeg of miskien te min tande vir hierdie ouderdom? Moes sy nie lankal gesit/gekruip/gerol/geloop/gepraat het nie? Dan die groot verligting (of bekommernis) as die klinieksuster haar uitspraak gee: my kind is nog op standaard! Of, as die uitslag negatief was: Hoe gaan ek maak om my kind op standaard te kry? Eers met die volgende kinders begin jy stadigaan besef: my kind is enig in haar soort; sy het ‘n unieke vorderingspatroon, en dit is maar reg so. Dit is nie ‘n fout nie. Sy sal wel groot word, al behaal sy haar mylpale op ander tye en op ander maniere as haar boeties of sussies, of die bure se kinders. Dit help vreeslik baie om met ander ma’s te gesels; dan kom jy gou agter daar is eintlik maar min kinders wat presies volgens die grafiek van die klinieksuster of die kinderhandleidings vorder.

‘n Ouer leer baie gou: Elke kind het sy eie groeipatroon, en vorder teen sy eie tempo. Om moeilikheidmakers die mond te snoer, en om nog ‘n ekstra koeëlvaste lagie aan te trek, moet ‘n ma egter weet of haar kind vorder. Tuisskoolouers is net so uniek soos hulle kinders, en elke gesin werk hul eie manier uit om te meet en te weet of hulle kinders vorder. Hoe jy dit ook al doen – jy moet mooi duidelik weet wat kan jou kind nóú kan doen wat sy ‘n jaar gelede nie kon doen nie, ten opsigte van al haar verskillende vaardighede.

Dit kan ‘n ouer redelik maklik doen as hy/sy baie tyd by die kind deurbring en baie gesels met die kind. So vind ‘n mens uit hoe jou kind se gedagtes en redeneervermoë verander het, watter nuwe idees hy besig is om te ondersoek, of watter argumente hy besig is om op te weeg en vir homself uit te werk. As jy met ander ma’s gesels (nadat hulle al besef het hulle hoef jou nie te beïndruk met hoe vinnig hulle kinders vorder nie), sal hulle vir jou ook vertel dat die een kind vinniger met tale vorder, maar stadiger met wiskunde, en dat die ander kind weer die omgekeerde is. Kinders verskil nou maar eenmaal.

(3) Waarheen is jou kind oppad?

Voel jy soms of jy al in die rondte werk en nêrens kom met jou tuisonderwys nie? Ek onthou van tye wat dit vir my gevoel het ons trap bloot water met ons tuisonderwys en het geen rigting nie – daardie gevoel as mens om en om by ‘n verkeersirkel ry, sonder om een van die uitgangsroetes te kies. Miskien is dit hoe dit vir ‘n buitestaander lyk as hulle ‘n tuisskoolgesin beskou. “Weet die mense ooit wat hulle doen?…Weet hulle waarheen hulle op pad is?”

Dit is wel so dat daar soms tye is wat dit vir ‘n mens voel of jy in sirkels stap en geen vordering maak nie. Die werklikheid is dat g’n mens aan die begin van die jaar presies weet hoe jou pad deur die jaar gaan loop nie, wat nog te sê hoe die volgende vyf jaar gaan lyk. Die werklikheid is ook dat kinders se doelwitte verander. Die bonus van tuisonderwys is dat jy jou kind meer tyd kan gun om ‘n paar rigtings uit te toets, wat hy nooit sou kon doen as hy voltyds op die skoolbanke moes sit nie. Benut hierdie tyd ten volle om verskillende opsies uit te toets, om tyd en geld later te spaar.

Vir ‘n derde koeëlvaste lagie om jou tuisonderwys, en om te keer dat jy en jou kind te veel in die rondte loop, moet jy besluit op ‘n langtermyndoelwit waarheen elke kind mik, bv Matriek; of: Om ‘n eie besigheid te begin; of: Om die wêreld te sien; of: Om soveel moontlik tale te bemeester, of: Om te leer perdry, of: Om self my kar te kan diens. Hierdie doelwitte kan verander, en verander gewoonlik, soos die tyd aanstap, en soos die kind homself en die lewe beter leer ken. Dan is daar baie korttermyndoelwitte, soos om ‘n spesifieke handboek of interessante kursus deur te werk, of ‘n stuk praktiese werk af te handel. Die feit is dat as iemand jou voorkeer of wil vasvra oor wat jy met jou kind doen, het jy ‘n plan van aksie, wat jy glimlaggend met haar kan deel.

Kortom:

Sorg dus dat jy 

  1. Baie tyd met jou kind deurbring;
  2. Sy vordering kan meet;
  3. Lang- en korttermyndoelwitte het vir sy tuisonderwys.

Dan sal jy die meeste koeëls wat in die rigting van jou tuisonderwys afgevuur word, rustig kan afweer. 

Lees meer oor die Pestalozzi Trust op hul webwerf: https://pestalozzi.org/

1

Suid-Afrikaanse Tuisonderrig Kenners se antwoorde op Gereelde Vrae (FAQ)

Ek het die inligting hieronder verkry vanaf webwerwe, e-posse en Facebook comments. Aan die einde van die artikel het ek al die links na dokumente gelys, as jy vinnig opsoek is na iets.

1. Hoe kan ek seker maak my kind is op datum volgens die wet?

Breytie Breytenbach antwoord:

“Volgens wet is alle kinders in SA skoolpligtig vanaf die begin van die jaar waarin hulle sewe word tot die einde van die jaar waarin hulle vyftien word. Dit beteken hulle moet by ‘n skool ingeskryf word. Indien ouers verkies om self hulle kind te onderrig, moet die kind as tuisskoler geregistreer word by die provinsiale onderwysdepartement. As jy in Gauteng of in die Wes-Kaap woon, sal jy maklik inligting kry op hulle webblaaie. Ander provinsies se webblaaie skiet baie tekort, maar jy kan probeer. Wat die leerinhoud betref, beveel ons aan dat jy die SA Kurrikulum as basis gebruik, al sou jy een of ander kursus koop. Die kurrikulum (CAPS/KAVS) gee vir jou minimum standaarde en is op die internet te kry. Kliek hier.

Jy kan ook met vrymoedigheid gebruik maak van handboeke wat aandui dat hulle CAPS gebaseer is. Weer eens is die handboek ‘n riglyn en nie ‘n voorskrif nie. Dit beteken dit staan jou vry om meer te doen, maar nie minder nie. Jy kan selfs die leerinhoud verander solank jy by die beginsels hou wat in CAPS voorgeskryf word. In hierdie stadium is Geletterdheid en Wiskunde die belangrikste om op te konsentreer. Dit sluit natuurlik leesvaardigheid en syfervaardigheid in. Die CAPS vereistes vir Fondasie Fase (Graad R-3) is hier beskikbaar.  Ek het vir jou net een ernstige waarskuwing in kort: moenie in die oggend ‘n Juffrou probeer wees en in die middag ‘n Ma nie. Vir jou kind is jy niks anders as Ma nie, al leer jy hom lees of somme maak. Bly asseblief sy ma onder alle omstandighede.”

Wat vereis die Departement van Onderwys van my?

Douw Breytenbach antwoord:

Die amptelikedokument wat die prosedure gee om kinders te registreer vir TO kan jy hier kry. 

Elke provinsie sal hulle eie vorms hê wat ingevul moet word.Gautengers kan dit op die onderwysdepartement se webwerf kry. Die verwagtinge van die departement is dieselfde as vir skole. Basies moet daar rekord gehou word van die kind se aan- en afwesigheid, daar moet ‘n weeklikse rooster wees en ‘n jaarbeplanning asook assessering. Die kind se werk moet in ‘n portefeulje versamel wees wat minstens drie jaar bewaar moet word. Daar moet ook ‘n fisieseruimte wees met genoeg lig en lug en fasiliteite waar die kindonderrig word. Gereelde verslag, minstens seker aan die einde van die jaar, moet gegee word van die kind se vordering.

Hoe weet ek watse kurrikulum om te kies?

Martie du Plessis antwoord:

“Parents are able to figure out their children’s learning style; they know how their children processes and remembers information, hence they are able to invest in the right curriculum. For example: When children are more hands-on in their approach and they are forced to sit still they will not learn well. Or when they need to think through information and they always get rushed, they will feel anxious most of the time.
There are many tests that parents can find on the internet to determine learning preferences, but are often stymied in choosing the best curriculum. Martie assists families to choose the curriculum that will be most suitable for the family as a whole, since even the learning styles of parents play a critical role in the educational process.

In a school environment, all the children are expected to learn and work in exactly the same manner, irrespective of their individual differences. In many cases, children are expected to think and do things in the same way as the teacher does. If this is not the natural learning method of the child, then learning can be delayed. The same can occur in the home education set up if parents do not grasp the most important advantage of home education, that parents can develop a home education programme to suit the unique and individual needs of their children and family.

The best way in which to go about home education is for individual family members to get to know each other better. Parents need to become aware of their own learning preferences and the learning preferences of their children. Parents can then purchase a suitable programme, which will work for both the parents and the children.”

Om jou kind en familie se leerstyl te toets, kan julle vorms download vanaf Martie se werbwerf. Kliek hier.

Watse Matriek gaan my kind kan skryf?

Leendert van Oostrum (hoof van die Pestalozzi Trust) oor die Suid-Afrikaanse Matriek (NSS)

Die Suid-Afrikaanse matriek het een groot uitbuitery geword, gemonopoliseer deur die vakbondgedrewe “professionele” onderwysberoep. En SACAI word beheer deur personeel wat ‘n root rol speel in die SAOU (Suid-Afrikaanse Onderwysersunie). SACAI word ook bedryf uit die kantore van die SAOU.

Waar dit die rol van die “SBA’s” aangaan – die 77 werkstukke, projekte en take wat gedoen moet word. Die syfer is nie 10% nie, maar 15%. Die jaarpunt vir matriek tel 25% van die finale punt, MITS die jaarpunt nie meer as 15% van die eksamenpunt verskil nie. Dit beteken: AS die jaarpunt wel in aanmerking kom, kan dit die finale punt met hoogstens 3.75% op- of afbring.

Dit beteken: as jy ‘n jaarpunt van 0 het, en jy kry meer as 15 % vir die eksamen word jou eksamenpunt jou finale punt – die jaarpunt het geen effek nie. En as jy 100% vir die eksamen kry, sal jou finale punt 100% wees, nie 75% nie! En hierdie bepaling geld vir ALLE kandidate vir die NSS – staatskole, privaatskole en tuisleerders.

MAAR, jy mag nie versuim om die werkstukke in te gee nie – dan kry jy nie toelating tot die eksamen nie. Jy moet dus ten minste ‘n vel papier ingee met jou studentebesonderhede op – waarvoor jy vanselfsprekend 0 sal kry,

En ja. Niemand vertel jou vooraf nie, want BAIA onderwysers kry werk om jou werkstukke te merk en te modereer. Hulle sal nie werk he as jy weet dat jy nie daardie twak hoef te doen nie.

En dan kos die SA matriek (NSS) jou meer as ‘n BA of ‘n BCom by Unisa – weens al die onderwysers wat betaal moet word om die werkstukke te merk en te modereer.

Daarom is tuisskolers besig om toenemend oor te skuif na die Cambridge-Matriek. Dis net soveel werk, maar dis nuttige werk, want jy leer baie daaruit. EN die sertifikaat het ‘n veel beter status as die NSS – in die buiteland EN in SA!

Die ander opsie, wat besig is om baie gewild te word, is die Amerikaanse volwasse matriek (GED).

Dis SPOT-goedkoop, word driemaal per week in Kaastad, Johannesburg en Gaberone afgeneem, dis vyf vertigmintute-vraestelle wat op rekenaar afgeneem word, en jy kry jou punt voor jy die eksamenlokaal verlaat. As jy dop kan jy na drie maande weer skryf.

Dit het my tweede dogter twee ure per dag vir drie maande gekos om daarvoor voor te berei, en sy het in die top 1% presteer. Dit het biejtie meer as R3000 gekos, boeke en Gautreinkaartjies ingesluit.

Daarmee kan sy na kolleges in SA en die buiteland gaan, en sommige universiteite aanvaar dit ook. Ander universitete vereis dat jy ook die Amerikaanse universiteitsvrystellingseksamen (SAT moet slaag. Dis baie soos die GED, maar net in twee of drie vakke. Dit word ook omtrent viermaal per jaar op verskeie plekke in SA afgeneem.

Ek voorsien twee dinge:

1. ‘n Groot migrasie van tuisskolers weg van die NSS na die Cambridge en die GED/SAT.
2. Pogings deur die regering, onder druk van die onderwyservakbonde om die gebruik daarvan in SA te belemmer. Dit sal feitlik verseker onwettig wees, en die Pestalozzi Trust is gereed om sulke pogings teen te staan.

Hoe registreer ek by die Pestalozzi Trust? 

Kliek hier vir die inskrywings vorm.

Om meer uit te vind, sien die Pestalozzi webwerf: http://www.pestalozzi.org/en/about-us

Die Links weer:

Registrasie Vorm vir die Departement van Onderwys: http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=JUaBfZYB3%2BE%3D&tabid=188&mid=498

Die CAPS vereistes vir Grondslagfase: http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=%2bc5SWoRnRMI%3d&tabid=671&mid=1213

Ander links:

Departement van Onderwys CAPS Q&A: http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=mjPm7nzZnsE=&tabid=419

Departement van Onderwys CAPS (al die Grade) se vereistes: http://www.education.gov.za/Curriculum/CurriculumAssessmentPolicyStatements/tabid/419/Default.aspx

What’s my child’s Learning Style? http://www.schoolfamily.com/school-family-articles/article/836-learning-styles-quiz